Project omschrijving

Werkterrein Balm Academie

Door middel van een bottom-up beweging richten wij ons op beter, gezond en waardevol werk.

Beter. Wij vertrouwen op het lerend vermogen van werkenden. Individuen, teams en organisaties kunnen steeds beter presteren.

Gezond. We hechten veel waarde aan de gezondheid, arbeidsveiligheid en vitaliteit.

Waardevol. Wij willen dat werkenden vanuit hun persoonlijke waarden met voldoening hun werk kunnen doen.

We richten ons op alle werkenden in Nederland, ruim 8 miljoen mensen.

Eigenaarschap

We leven in een wereld die in een hoog tempo verandert. Het vormt een uitdaging voor werkenden, voor teams en organisaties om succesvol om te gaan met de veranderingen.

Wij zien teams en organisaties als een optelsom van individuele werkenden. Wendbare organisaties bestaan niet, wendbare medewerkers wel. Een wendbare organisatie is een optelsom van wendbare mensen. Daarom richten wij onze aandacht in eerste instantie steeds op individuele eigenaarschap en individuele gedragsverandering.

Collegialiteit

We vinden het belangrijk dat werkenden elkaar helpen om te doen wat zij willen doen en dat zij elkaar helpen om zich aan afspraken te houden. Als een collega zich niet aan een afspraak houdt, dan helpen we deze medewerker vanuit empathie en ‘zorg voor elkaar’. Steeds starten vanuit nieuwsgierigheid en mildheid.

Werkenden kunnen elkaar mild aanspreken als de ander zich niet aan een afspraak houdt. Wij adviseren de volgende standaard aanpak: “Ik zie dat je je niet aan een afspraak houdt. Wat is er aan de hand?”

Commitment bedrijfsleiding

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Eerst zorgen dat jij zelf je aan de afspraken houdt. Dit geldt vooral voor alle direct leidinggevenden, het management en de directie. Voorbeeldgedrag is doorslaggevend. Medewerkers luisteren niet naar wat leidinggevenden zeggen, maar ze kijken naar wat ze doen. Dus ‘Lead by example’.

Voor wie is de Balm Academie geschikt

  • Mensen die vertrouwen in het lerend vermogen van werkenden, teams en organisaties.
  • Ze willen medewerkers optimaal faciliteren.
  • Mensen die begrijpen dat succesvol veranderen alleen mogelijk is als mensen samenwerken vanuit verschillende perspectieven.
  • Mensen die weten dat het de moeite waard is om zich te verplaatsen in het perspectief van een ander.
  • Mensen die zich willen bezig houden met beter, gezond en waardevol werk.

Onze deelnemers en opdrachtgevers

  • Weten dat werkenden die op een prettige manier kunnen werken ook productiever zullen zijn.
  • Merken dat sommige mensen vastgeroest zitten.
  • Realiseren dat werkenden letterlijk en figuurlijk in beweging moeten komen om zich staande te houden in onze wereld.
  • Willen stappen zetten op het gebied van wendbaarheid en weerbaarheid en/of het gebied van gezondheid en vitaliteit.
  • Zijn zich bewust van een gat tussen hun wensen en behoeftes enerzijds en de rauwe dagelijkse werkelijkheid anderzijds.