Mijn mammoet en berijder

De afgelopen jaren hebben Marcel en Rutger Balm gewerkt aan een eigen methodiek, genaamd ‘Mijn mammoet en berijder’.  Deze methodiek, gebaseerd op eerder werk van de gebroeders Heath (“Switch”) en Jonathan Haidt (“De Gelukshypothese”), zetten wij in om mensen in relatief korte tijd te leren over gedrag, verandering en zelfmanagement. De mammoet staat symbool voor het emotionele, impulsieve deel van onszelf dat snel en onbedachtzaam handelt en te werk gaat. De berijder is het deel van onszelf dat kan afwegen, kiezen en kan sturen op lange termijn beloningen.

Als we willen dat mensen regie nemen over hun eigen leven, dan is het belangrijk dat ze leren over cruciale hersengebieden die hier een rol in spelen. Enerzijds oudere, meer primitieve delen die wij weergeven als de mammoet. Anderzijds jongere, meer flexibele delen die ons keuzevrijheid geven: de berijder. Inzicht in de mammoet helpt om het eigen gedrag te verklaren en vormt de basis voor zelfbewustzijn en zelfreflectie. Kennis over de berijder helpt om de eigen zelfmanagementvaardigheden te versterken en zo meer grip te krijgen over de eigen keuzes en gedrag. Bij een verandering is het belangrijk om met beide onderdelen van het brein rekening te houden. Verandering zal niet plaatsvinden zonder activatie van de berijder. Anderzijds zullen we het niet volhouden als we ons alleen richten op de berijder; ook de mammoet willen we mee hebben.

Worden de lessen over de mammoet en berijder toegepast, dan zal de wendbaarheid en keuzeruimte toenemen. Gewoontes en patronen worden gemakkelijker doorbroken en spontane gevoelens en gedachten hebben minder invloed op ons handelen. Stap voor stap ontwikkelt men meer bewustzijn, weegt men gemakkelijker keuzemogelijkheden af en lukt het beter om dat te doen wat men zichzelf voorneemt. Dit kan leiden tot een positieve, opwaartse verbetercyclus waarbij goede keuzes het gemakkelijker maken om nóg betere keuzes te maken. Dat komt doordat men zichzelf traint en – net als bij spieren – het uithoudingsvermogen en de kracht groeit. Met dezelfde mentale inspanning presteert men meer dan voorheen, waardoor resultaten vergroten.

Net als bij andere vaardigheden vraagt het tijd en energie om zelfmanagementvaardigheden te ontwikkelen. Wij geloven dat de mammoet en berijder dit proces gemakkelijker maakt en daardoor versnelt. Door ons trainingsprogramma te combineren met andere, ondersteunende prikkels kan er bij een groep of zelfs een organisatie een beweging ontstaan naar meer bewustzijn, wendbaarheid en eigen regie. Benieuwd naar een verdere toelichting van onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op.