Onze aanpak voor organisaties

Wanneer wij met een organisatie werken, werken wij anders dan bij teams en individuen. Als de doelgroep groter wordt, is het lastiger om alle koppen dezelfde kant op te krijgen. Wij streven naar maximale betrokkenheid en een verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers voor de voorgestelde verandering. Dat doen wij onder andere door een leidend team samen te stellen van verschillende medewerkers dat meedenkt met onze strategie. Zij dragen er zorg voor dat de voorgestelde verandering breed wordt gedragen en dat de meerwaarde voor zoveel mogelijk medewerkers duidelijk is.

In onze aanpak zetten wij zoveel mogelijk in op ambassadeurs en voorbeeldgedrag zodat er een beweging van onderaf ontstaat. Elke medewerker heeft toegang tot individuele begeleiding waarbij hij of zij kan leren om los te komen van ingesleten patronen en gewoontes. Deze vaardigheden kan hij/zij toepassen om mee te veranderen en zijn ook in te zetten in privésferen of op andere onderwerpen op de werkvloer.

Verbetermogelijkheden zullen altijd blijven opspelen. Om zoveel mogelijk rendement te behalen, ligt onze focus op het duurzaam verhogen van de wendbaarheid van de organisatie. Dat doen wij door zoveel mogelijk individuele medewerkers te leren hun patronen en gewoontes te vervangen. Daarnaast trainen wij het leidend team om snel en effectief in te spelen op kansen en risico’s, nu en ook in de toekomst. Zo blijft de wendbaarheid van de organisatie groeien en wordt de organisatie steeds meer toekomstbestendig.

Methodiek

Onze aanpak voor organisaties is bedoeld voor groepen groter dan een team (12+). Om iedereen voldoende en individueel aandacht te geven, kan gebruik worden gemaakt van ons online leerplatform (Balm connect).

Wil je deze aanpak liever beginnen met een kleiner team of toegankelijk maken voor individuen? → bekijk dan deze pagina’s individu of teams

Liever eerst met ons in gesprek of onze aanpak bij je past? Neem gerust contact met ons op!

Stuur een e-mail
Bel Marcel Balm