Onze aanpak voor teams

Bij een team gaan we anders te werk dan bij een organisatie. Teams weten immers beter van elkaar wat er goed gaat en wat er beter kan. Terwijl wij bij organisaties een leidend team samenstellen dat een verandering leidt, streven wij er bij een team naar dat élk lid zich verantwoordelijk voelt voor de voorgestelde verandering. De focus ligt daarom in eerste instantie op het creëren van een eenduidig, overkoepelend verhaal waar elk lid van het team zich verbonden mee voelt.

Als alle teamleden hetzelfde in de wedstrijd zitten, ontwikkelen wij samen een strategie om de verandering te ondersteunen. Om het voor iedereen mogelijk te maken in beweging te komen, leren wij elk lid van het team hoe zij patronen en gewoontes kunnen doorbreken en vervangen.

Onze aanpak is gericht op het behalen van de doelstelling van het team en het verhogen van hun wendbaarheid. Door te leren hoe zij zelf veranderingen in gang kunnen zetten wanneer zij problemen, vraagstukken of verbeterpunten hebben, kunnen zij nu en ook in de toekomst snel en effectief reageren op kansen en risico’s.

Methodiek

Bijvangst van onze aanpak is dat de leden van het team de geleerde lessen ook kunnen toepassen op zichzelf als individu. De aanpak is generiek en daarom geschikt voor zowel de werkvloer als in privésituaties. Daarbovenop kan het team fungeren als een voorbeeld voor de rest van de organisatie. Als het (management)team door onze methode positieve resultaten laat zien, is het vervolgens gemakkelijker om de rest van de organisatie mee te krijgen, indien dit gewenst is.

Aan de slag met veranderingen binnen jullie organisatie? Neem dan contact met ons op

Stuur een e-mail