Gratis demonstratie Activerende RIE | Bij jou op locatie of online

Voorbereiding Activerende RIE

 • Neem in de Week van de RIE contact op met Marcel Balm voor het maken van een afspraak voor de gratis demonstratie (de Week van de RIE loopt van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 25 september 2020).
 • Marcel Balm is beschikbaar voor de demonstratie in de periode van maandag 28 september 2020 tot en met uiterlijk vrijdag 11 december 2020.
 • We bespreken in de Week van de RIE telefonisch de kenmerken van de Activerende RIE en jouw specifieke wensen.
 • Voor uitvoering van de demonstratie kan je kiezen tussen:
  • een dagdeel van 8 tot 12 uur of
  • een dagdeel van 13 tot 17 uur
 • Voorwaarde: Marcel Balm voert maximaal acht gratis demonstraties uit en wie het eerst komt, het eerst maalt!

Tijdsindeling van het dagdeel op locatie of online

De Activerende RIE is een praktische aanpak om bewustwording, bron-aanpak en gedragsverandering concreet te maken en met elkaar patronen en gewoontes te doorbreken. Hoe vullen we de demonstratie met elkaar in?

 1. Eerste uur: Nadere kennismaking met Marcel Balm en een (digitale) rondleiding.
 2. Tweede uur: Uitvoering Activerende RIE met een groep medewerkers van maximaal 12.
 3. Derde uur: Marcel Balm werkt zijn bevindingen uit en maakt een PP-presentatie met zijn advies voor een vervolg. Het gaat om concrete handvatten om verder zelfstandig de Activerende RIE uit te voeren.
 4. Vierde uur: Bespreking van de groepsactiviteit en het advies met o.a. de arboprofessional en/of preventiemedewerker.

Wat levert de Activerende RIE op?

 • Extra inzicht in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s en effectieve maatregelen vanuit beleid, techniek (denk bijvoorbeeld aan werkplekergonomie), gedrag en cultuur.
 • Extra aandacht voor compliance met concrete invulling van de zorgplicht van de werkgever en concrete invulling van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers. Uitgangspunten zijn gedeeld eigenaarschap werkgever-werknemers en maximale betrokkenheid van de medewerkers op de werkvloer.
 • Uw arboprofessional en/of preventiemedewerker kan na de demonstratie de methodiek zelf blijven toepassen binnen uw organisatie.
Neem contact op met Marcel Balm