Zelfmanagementvaardigheden

De wereld verandert snel en wordt steeds dynamischer. De behoefte aan wendbaarheid en aanpassingsvermogen wordt groter, voor individuen, teams en organisaties. Ons succes – of dat nou geluk, gezondheid of financieel is – is steeds meer afhankelijk van ons vermogen om in te spelen op veranderingen. Kortom, in hoeverre we kunnen inschatten wat en waarheen we willen veranderen, wat daarvoor de beste aanpak is en het daadwerkelijk doen en volhouden. Een moderne set aan vaardigheden kan ons helpen dit vermogen te ontwikkelen. Deze zelfmanagementvaardigheden stellen mensen in staat het leven naar eigen wens in te richten, afhankelijk van de eigen behoeftes en de omstandigheden. Onderdelen ervan zijn zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfregulatie.

Wanneer de ontwikkeling van zelfmanagementvaardigheden gecombineerd kan worden met de thema’s gezondheid en vitaliteit, kan er een positieve, opwaartse verbetercyclus ontstaan. Gezondheid en vitaliteit speelt zo’n belangrijke rol omdat de prefrontale cortex, het deel dat het sterkst geassocieerd wordt met zelfmanagement, zwak, kwetsbaar en onbetrouwbaar is. Onze leefstijl heeft een gigantische impact op deze prefrontale cortex en zo ook op ons vermogen om goed om te gaan met veranderingen. Zo hebben slaap, beweging, chronische stress, ontspanning, alcohol en voeding, ieder op verschillende wijze veel invloed. Of deze invloed positief of negatief is, is afhankelijk van hoe we daar als individu mee omgaan.

Doordat gezondheid en vitaliteit een thema is dat elke individu raakt, is het een goede gespreksstarter. Het gezamenlijk verbeteren van zowel de eigen gezondheid en vitaliteit als zelfmanagementvaardigheden is niet alleen belangrijk om goed te kunnen reageren op de huidige samenleving. Het biedt ook enorme kansen omdat ze juist zo sterk met elkaar samenhangen. Uit een combinatie van interventies en middelen kan er meer rendement behaald worden. Tel daarbij op dat het versterken van zelfmanagementvaardigheden enorme spill-over effecten kan hebben naar allerlei gebieden in het leven. Als het men lukt om op één gebied in het leven een verandering te realiseren, zal men sneller en gemakkelijker eenzelfde verandering realiseren op een ander gebied in het leven. Zo kan het zijn dat iemand die in privésferen traint om meer te bewegen, hetzelfde persoon op het werk meer open staat voor verandering.

Het aanleren van de benodigde zelfmanagementvaardigheden kan taai zijn, lang duren en tot weerstand leiden. De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om dit behapbaar en toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen. De uitkomst is onze methodiek ‘Mijn mammoet en berijder’, waarbij deelnemers in relatief korte tijd leren over zichzelf, het brein, zelfmanagement en verandering. Meer weten over deze methodiek? Bekijk dan deze pagina.

Bent u benieuwd hoe wij een project aanpakken? Neem dan contact op met Marcel Balm – marcel@balm-academie.nl